ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2012

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಯಾಕಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಂಕಣ 23 ನವೆಂಬರ್ 2012ರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಾನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ.. ಏನಂತೀರಾ !